- GET4 ביטוח דירה| השוואת מחירים ב
   
ביטוח דירה - השוואת מחירים

ביטוח דירה מורכב למעשה משני ביטוחים: (1) ביטוח מבנה (2)ביטוח תכולה
ביטוח מבנה נועד לכסות נזקים למבנה עצמו כגון רעידת אדמה, נזקי טבע, תשתית מים וצנרת. ביטוח תכולה מכסה נזק הנגרם לתכולת הבית כתוצאה משוד, פריצה, נזקי טבע, שריפה ועוד.

טופס לקבלת הצעות לביטוח דירה
מלאו טופס זה וקבלו הצעות מחיר מחברות הבאות:
  | | | D | S | | |

* שם * טלפון     
* אימייל * איזור
 
  הערה:
* מאשר קבלת פניות בטלפון / אימייל
 
 
שדות המסומנים ב * הם שדות שחובה למלאיש לבדוק שהסייגים לחבות החברה (סייגים לכיסוי הביטוחי) לגבי ביטוח המבנה או התכולה מתאימים לצרכי המבוטח.

ניתן להוזיל את דמי הביטוח באמצעות הגדלת סכום ההשתתפות העצמית - לא רצוי לעשות זאת על-ידי ביטוח חסר (מפני שבמקרה זה מקבלים רק פיצוי חלקי עבור הנזק).

ביטוח רכב ביטוח לעסק ביטוח משכנתא ביטוח בריאות ביטוח חיים \ פנסיה ביטוח רכב השוואת ביטוח חובה